Jan Heweliusz Kolumb Nieba, Gdańsk 2014

Opracowanie Lech Mokrzecki, Monika Żmudzka-Brodnicka, Mariusz Brodnicki

Album został poświęcony wybitnemu gdańskiemu astronomowi Janowi Heweliuszowi, który zapisał się w historii nadmotławskiego grodu nie tylko jako uczony, ale także jako konstruktor przyrządów do pomiarów i obserwacji, wydawca, browarnik i rajca.

Album składa się czterech części pt. Gdańszczanin, Uczony, Konstruktor, Wydawca. W każdej z nich zawarto obszerne opisy wybranych wątków biografii uczonego, a także unikatowe ryciny z dzieł Heweliusza, głównie z Selenografii i Machinae Coelestis. Ponadto zamieszczono wykaz dzieł Heweliusza i bibliografię wybranych współczesnych opracowań.

Parametry książki: format 20x20cm, okładka twarda, satynowa, blok szyty, stron 80

ISBN: 978-83-64706-00-4

Cena: 29,00 zł brutto