Athenae Gedanenses Ephraima Praetoriusa, oprac. M. Brodnicki, Gdańsk 2016

Parametry książki: stron 590, okładka twarda, blok szyty, papier kremowy, czerwona kapitałka i tasiemka

ISBN: 978-83-64706-14-1

Cena: 49 zł brutto

Wydanie współfinansowane ze środków Miasta Gdańska

„Wiele bezcennych informacji na temat Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego szerzej nam w Athenae Gedanenses w 1713 roku podał nam Ephraim Praetorius. Urodził się on 11 marca 1657 roku w Gdańsku. Po studiach w Gdańskim Gimnazjum Akademickim udał się na studia do Wittenbergii, Lipska i Rostocku. Po powrocie do Gdańska w 1683 roku rozpoczął działalność kaznodziejską, piastując od 1685 roku urząd pastora w pobliskim Gnojowie, niedaleko Malborka. W tym też roku ożenił się z wdową po swoim poprzedniku pastorze Barschkym. Mając bogate doświadczenie, w 1698 roku został sprowadzony do Gdańska, aby w roku 1702 objąć stanowisko pastora przy kościele św. Jakuba. Jako wybitny teolog, pastor i erudyta Praetorius w 1705 roku objął stanowisko pastora przy kościele Najświętszej Maryi Panny w Toruniu. Wieloletnia działalność erudycyjna wysunęła go na czoło ortodoksyjnych kół luterańskich w całych Prusach Królewskich. […] W 1711 roku ożenił się z córką miejskiego ławnika, Elżbietą Lenzki, z którą miał syna Nathaniela piastującego stanowisko burmistrza i burgrabiego królestwa w Toruniu. Sam Praetorius zasłynął w Prusach Królewskich jako wangi erudyta, bibliofil i bibliograf, autor licznych publikacji, które dla badaczy dziedzictwa kulturowego Prus Królewskich stanowią niebywałą wartość”.

Z wprowadzenia pióra Mariusza Brodnickiego

 

Spis treści

Mariusz Brodnicki, Od Athenae Gedanenses Ephraima Praetoriusa do Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego | 5

Athenae Gedanenses | 18

Dedicatio | 20

Praefatio ad lectorem | 25

Dedicatio Petri Jaenichii | 34

Origo et institutio Gymansii Dantiscani | 45

Antistites superiores Gymnasii seu proto-scholarchae | 59

Rectores et professores Gymnasii Dantiscani | 67

Additamentum primum, scilicet series rectorum reliquarum Scholarum Gedanensium | 235

I. Rectores scholae Marianae | 236

II. Rectores scholae Johannitanae | 244

III. Rectores scholae Catharineae | 252

IV. Rectores scholae Bartholomeitanae | 259

V. Rectores scholae ad s. Barbaram | 267

VI. Rectores scholae Petro-Paulinae | 273

Additamentum alterum, scilicet syllabus succinctus rectorum in reliquis duobus Borrusiae Gymnasiis | 279

In Thoruniensi Gymnasio | 279

Rectores in Elbingensi Gymnasio | 311

Ateny Gdańskie | 329

Dedykacja | 330

Wstęp do czytelnika | 331

Dedykacja Petera Jaenichiusa | 335

Powstanie i organizacja Gimnazjum Gdańskiego | 340

Najwyżsi przełożeni, czyli protoscholarchowie Gimnazjum | 353

Rektorzy i profesorowie Gimnazjum Gdańskiego | 359

Dodatek pierwszy, czyli poczet rektorów innych szkół w Gdańsku | 504

I. Rektorzy szkoły Mariackiej | 505

II. Rektorzy szkoły św. Jana | 509

III. Rektorzy szkoły św. Katarzyny | 516

IV. Rektorzy szkoły św. Bartłomieja | 518

V. Rektorzy szkoły św. Barbary | 523

VI. Rektorzy szkoły św. Piotra i Pawła | 527

Dodatek drugi, czyli poczet rektorów dwóch innych gimnazjów na terenie Prus Królewskich | 532

W Gimnazjum Akademickim w Toruniu | 532

Rektorzy Gimnazjum w Elblągu | 563

Indeks nazwisk | 573

Zasady wydania | 587