Historia – Interpretacja – Reprezentacja, t. II: Implikacje pedagogiczne, Gdańsk 2015

red. Lech Mokrzecki, Mariusz Brodnicki, Jadwiga Serkowska-Mąka, Jacek Taraszkiewicz

Parametry książki: stron 176, okładka miękka, blok klejony

ISBN: 978-83-64706-17-2

Cena: 25 zł brutto

 

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne / 7

Ewa Rodziewicz, Uniwersytet dzisiaj – w oblężeniu myślowym i w uświadamianych alternatywach i zobowiązaniach / 11

Lech Mokrzecki, Mariusz Brodnicki, Interpretacje edukacji historycznej w koncepcji Jana Amosa Komeńskiego / 33

Mariusz Brodnicki, Interpretacja tekstu historycznego w kontekście hermeneutyki filozoficznej / 41

Wanda Walkowiak, Model edukacji regionalnej a nauczanie historii w gimnazjum / 47

Urszula Wróblewska, Zajęcia z historii wychowania w przestrzeni muzealnej jako szansa w kształceniu akademickim / 59

Monika Żmudzka-Brodnicka, Z wizytą w „Szufladzie Szymborskiej” / 69

Mariusz Ausz, Wielcy polscy pijarzy okresu oświecenia / 77

Jacek Taraszkiewicz, Prace naukowe i literackie autorstwa pijarów powstałe do czasów reformy z 1740 roku / 91

Malwina Bałdowska, Teatr dawniej a dziś. Koncepcje wychowania przez sztukę / 105

Marta Znaniecka, Kategoria duchowości od Jana Jakuba Rousseau do pedagogiki kultury – ślady obecności / 115

Jadwiga Serkowska-Mąka, Interpretacje eurosieroctwa a problemy wychowawcze po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / 127

Anna Nawrocka, Interpretacje programu korekcyjno-edukacyjnego „Partner” / 137

Varia

Owidiusz Moska, Opór przeciw germanizacji na terenie Wolnego Miasta Gdańska i Pomorza Gdańskiego poprzez migrację oraz oświatę w latach 1921–1945 / 151

Marek Żejmo, Żydzi w Szwajcarii podczas II wojny światowej / 159