Historia. Interpretacja. Reprezentacja, t. III, Gdańsk 2015

red. Lech Mokrzecki, Mariusz Brodnicki, Jacek Taraszkiewicz

Parametry książki: stron 360, okładka miękka, blok klejony

ISBN: 978-83-64706-21-9

 

Cena: 29 zł brutto

 

SPIS TREŚCI

Rozdział I. Historia i jej interpretacje

Lech Mokrzecki, Interpretacje protestantyzmu a kultura umysłowa i mentalność mieszkańców Prus Królewskich w XVI–XVII w. / 13

Mariusz Ausz, Zakład wychowawczo-naukowy x.x. pijarów w Krakowie Krakowski konwikt pijarów – założenia wychowawcze, opieka zdrowotna i fizyczna w latach 1873–1915 / 23

Jacek Taraszkiewicz, Cele i zadania drukarni pijarskiej w Warszawie na przełomie XVII i XVIII w. / 59

Monika Nawrot-Borowska, Porady w zakresie wychowania zdrowotnego i higieny dzieci i młodzieży na początku XX w. w świetle czasopisma „Dobra Gospodyni” / 71

Joanna Bugajska-Więcławska, Wspomnienia babki z 1863 r. spisane dla prawnuków jako typ relacji intencyjnej / 95

Tomasz Sysik, Propaganda komunistyczna w dobie stalinizacji Polski wobec historii na przykładach ówczesnej historiografii / 105

Rozdział II. Historia w refleksji filozoficznej

Krzysztof Jaroń, Koncepcja „kradzieży historii” Jacka Goody’ego na przykładzie nauk matematyczno-przyrodniczych / 117

Krystyna Bembennek, Ku krytycznej interpretacji filozoficznej przeszłości –pedagogiczne wskazania Leonarda Nelsona / 129

Krystyna Bembennek, „Historyczność” jako problem hermeneutyczny / 137

Wiesław Setlak, Idea nieciągłego postępu w filozofii historii Henri Bergsona Konfrontacje i recepcja / 145

Mariusz Brodnicki, Dekonstrukcyjna etyka lektury inspiracją dla historyków wychowania / 159

Rozdział III. Interpretacje polityki

Jarosław Och, Przywództwo partyjne w Polsce po 1989 r. – kształtowanie się i praktyka funkcjonowania / 173

Gracjan Cimek, Przywództwo polityczne – interpretacja w kontekście współczesnej globalizacji / 181

Marek Żejmo, Czy Konstytucja 3 maja została uchwalona niezgodnie z prawem? / 195

Monika Żmudzka-Brodnicka, Sport jako narzędzie politycznej propagandy – przypadek rosyjski / 209

Mateusz Ziętarski, Etykieta faszyzmu jako narzędzie dehumanizacji uczestników Euromajdanu / 221

Jędrzej Kotarski, Kontrowersje wokół interpretacji działalności organizacji „Zwi Migdal” Handel kobietami w Argentynie – dawniej i dziś / 231

Rozdział IV. Interpretacje literackie

Adam Świeżyński, Genezyjski „owoc” (Rdz 3,6). Próba interpretacyjnego odsłonięcia / 245

Anna Maliszewska, Dogmat o wiecznym dziewictwie Maryi – próba ustanowienia granic i reinterpretacji / 263

Alina Sobol, Jezus czy Chrystus? Ewolucja spojrzenia radzieckiego historyka Roberta Wippera na problem historyczności osoby Jezusa Chrystusa / 279

Magdalena Dąbrowska, Niemarginalne marginalia. Ze studiów nad przypisami w dziełach historycznych oraz w powieściach pseudohistorycznych i ich tłumaczeniach (na polskim i rosyjskim materiale przełomu XVIII i XIX w.) / 291

Irena Climova, Mit Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w radzieckiej pamięci historycznej / 301

Paweł Wiktor Ryś, „Zwrot plebejski” we współczesnej polskiej humanistyce i debacie publicznej / 307

Katarzyna Szkaradnik, Trzymać się rozmaitych szczególności. Odona Marquarda myślenie o historii oraz jego parantele z literaturą w ujęciu antropologicznym / 319

Krzysztof Lichtblau, Komiks historyczny w kontekście badań Berela Langa i Haydena White’a / 333

Rozdział V. Ukraińkie paralele

Світлана Бережна, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇКУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ СМИСЛІВ ІСТОРИЧНОЇКОМПАРАТИВІСТИКИ / 343

Recenzje

Marek Żejmo, Recenzja książki Joanny Kamińskiej, Siła zmiany. Polska polityka zagraniczna po 2004 roku, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2012, ss. 321 / 353