Historia – Interpretacja – Reprezentacja, t. IV, Gdańsk 2016

red. Mariusz Brodnicki, Jadwiga Serkowska-Mąka, Jacek Taraszkiewicz

Do rąk Czytelników oddajemy już czwarty tom książki Historia. Interpretacja. Reprezentacja, na który składają się artykuły filologów, filozofów i historyków wychowania z kilkunastu środowiska naukowych z kraju i zagranicy. Zrodziła się ona z potrzeby interdyscyplinarnej dyskusji nad problemem przekazu faktów historycznych i wynikających z nich wątpliwości o możliwości obiektywnej reprezentacji historii. Zamieszczone w nich artykuły są cenne zarówno dla przedstawicieli nauk humanistycznych, jak i dla historyków, którzy najsilniej odczuwają rozbieżność między interpretacją a reprezentacją.

Parametry książki: format B5, okładka miękka, lakierowana, blok klejony, stron 314

ISBN: 978-83-64706-28-8

Cena: 32 zł brutto

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne / 7

Od filozofii interpretacji do interpretacji literackich i historycznych

Krystyna Bembennek, Język, świat, rozumienie – w kręgu filozofii interpretacjonizmu / 11

Krystyna Bembennek, Problem interpretacji w świetle Nietzscheańskich inspiracji filozofii hermeneutycznej / 23

Wiesław Setlak, Pascal i jansenizm, czyli filozof w poszukiwaniu harmonii między wiarą a rozumem / 35

Mariusz Brodnicki, Recepcje wolffianizmu w szkolnictwie polskim w okresie oświecenia. Próba charakterystyki / 45

Tadeusz Sznajderski, Stanisława Staszica koncepcja historii rodu ludzkiego / 59

Lucyna Wiśniewska-Rutkowska, Interpretacja przeszłości Polski w ujęciu Henryka Kamieńskiego / 77

Wiesław Setlak, Antropologia w filozofii wychowania Adama Chmielowskiego (Brata Alberta) / 89

Serkowska-Mąka Jadwiga, Brat Albert (Adam Chmielowski) jako opiekun ubogich oraz wychowawca dzieci i młodzieży / 109

Tadeusz Sznajderski, Szkoła Frankfurcka i jej koncepcja historii / 123

Wiesław Setlak, Chrześcijaństwo i (a) islam – dynamika kulturotwórcza i jej mechanizmy / 133

Ewa Kępa, Rozumienie i interpretacja relacji autobiograficznej – refleksja kulturoznawcza / 151

Anna Maria Skibska, O szaleństwie archiwum: nieoczywista „optyka” Derridy / 163

Krzysztof Jaroń, Inności filozoficzne i literackie: Derrida i Lem / 183

Katarzyna Szkaradnik, Wytwarzanie historyczności. O literackim przedstawianiu współczesności jako historii na przykładzie Dzikich muz Leona Gomolickiego oraz Zapisków z martwego miasta i Byłem… Artura Sandauera / 199

Monika Żmudzka-Brodnicka, „Tajny świat pośredni” w poezji Julii Hartwig / 215

Ołena Bondarewa, „Koniec historii” w postmodernistycznej dramaturgii ukraińskiej / 227

Ołena Jeremenko, Ambiwalencja wizji filozoficzno-historycznych Mikołaja Gogola / 233

Natalia Rozinkewycz, Reprezentacja historii we współczesnej literaturze ukraińskiej (na przykładzie Księgi zmian Andrija Caplienko) / 239

Ołena Bondarewa, Пост-історичний перформанс Володимира Діброви 249

Hałyna Kaspycz, Біблійна сюжетика як історія: апокрифічні та альтернативні версії (за п›єсою Валерія Герасимчука Розп’яття) / 271

Jarosław Kozaczok, Українсько-польські взаємини в освітленні Миколи Костомарова (між тактикою і стратегією) / 279

Hanna Mereżyńska, „Філософія мандрів” у романах-подорожах Іллі Бояшова Шлях Мурі та Ольги Токарчук Бігуни / 293

Julia Szafarenko, Дослідження, оцінка та вимірювання паблік рилейшнз: еволюція наукового дискурсу / 305