Marynarka Wojenna w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1947, Gdańsk 2012

Jerzy Będźmirowski

Parametry książki: stron 291, oprawa twarda, blok szyty i oprawa miękka, blok klejony

ISBN: 978-83-935131-0-9

Cena: oprawa miękka 30 zł brutto, oprawa twarda 39 zł brutto

Spis treści

Uwagi wstępne / 7

Rozdział I Marynarka wojenna w polityce zagranicznej państw europejskich do wybuchu I wojny światowej / 13

Rozdział II Środowisko naturalne Bałtyku oraz jego wpływ na możliwości działania sił morskich / 31

Rozdział III Sytuacja geopolityczna i strategiczna Polski nad Bałtykiem w przekroju dziejowym / 51

Rozdział IV Marynarka wojenna w Polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej Próby budowy Związku Bałtyckiego / 67

Rozdział V Współpraca polsko-brytyjska a polska flota wojenna do 1939 r. / 105

Rozdział VI Współpraca polsko-francuska a polska flota wojenna do 1939 r. / 143

Rozdział VII Miejsce marynarki wojennej w działaniach dyplomatycznych Rządu RP na wychodźstwie w Wielkiej Brytanii w latach 1939–1947 / 193

Podsumowanie / 249

Bibliografia / 257

Indeks nazwisk / 281

Spis tabel i wykresów / 287

Summary / 289

Aneks zdjęciowy / 291