Między Gdańskiem a Santiago. 600-lecie konsekracji kościoła św. Jakuba fundacji szyprów w Gdańsku, Gdańsk 2015

pod redakcją Bartłomieja Sieka, Adama Szarszewskiego, Piotra Paluchowskiego

PARTNEREM HONOROWYM WYDANIA KSIĄŻKI JEST ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O.

Parametry książki: stron 502, okładka twarda, blok szyty

ISBN: 978-83-64706-18-9

Książka nie podlega sprzedaży

Spis treści

Br. Zdzisław Duma, Podziękowanie | 7

Słowo wstępne | 9

I Fundacja

Beata Możejko, Błażej Śliwiński, Morskie aspekty Gdańska w okresie powołania fundacji szpitala św. Jakuba | 13

ks. Krzysztof Lisewski, Święty Jakub Większy Apostoł w Nowym Testamencie | 35

Waldemar Rozynkowski, Przejawy kultu św. Jakuba Większego w państwie zakonnym w Prusach | 43

Piotr Samól, Kościoły i szpitale w topografii Młodego Miasta Gdańska | 65

Sławomir Kościelak, Kościół i szpital św. Jakuba wobec reformacji. Przemiany w funkcjonowaniu instytucji opiekuńczej w protestanckim Gdańsku | 91

II Ludzie

Adam Szarszewski, Księgi kościelne jako źródła do badania dziejów fundacji szpitalnych | 111

Adam Szarszewski, Księga pamiątkowa kościoła św. Jakuba w Gdańsku | 127

Ewa Barylewska-Szymańska, Warunki mieszkaniowe ubogiej ludności Gdańska w drugiej połowie XVIII wieku | 169

Ewa Łączyńska, Za chlebem. Kariery kapitanów morskich na gdańskim rynku pracy | 197

Piotr Paluchowski, Pierwsi dyrektorzy Szkoły Nawigacyjnej w Gdańsku: Ludolf Tobiesen i Michael Bille | 215

Dagmara Binkowska, Ludzie Biblioteki. Christian Gottfried Ewerbeck (1761–1837) | 229

Roland Prejs OF MCap, Kapucyni w Gdańsku na tle dziejów Prowincji Krakowskiej | 243

Adam Szarszewski, Antonina Szarszewska, Przełożeni domu zakonnego Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku | 255

III Świątynia

Katarzyna Kurkowska, Ikonografia kościoła św. Jakuba w Gdańsku | 273

Marcin Gawlicki, Przemiany architektoniczne zabytkowego zespołu kościoła św. Jakuba w Gdańsku po II wojnie światowej | 297

Krzysztof Dyrda, Filip Kuczma, Badania archeologiczne w kościele św. Jakuba w Gdańsku | 313

Aleksandra Pudło, Charakterystyka antropologiczna ludności pochowanej w kościele św. Jakuba w Gdańsku | 361

Aleksandra Pudło, Adam Szarszewski, Edyta Szurowska, Tomasz Mazurek, Maciej Zrodowski, Gotthilf Bergemann. Aspekty historyczne i antropologiczne | 379

IV Między Gdańskiem a Santiago

Henryk Paner, Pamiątki pielgrzymie z Santiago de Compostela oraz inne związane z kultem św. Jakuba w wykopaliskach gdańskich | 405

Andrzej Woziński, W drodze. Średniowieczny pielgrzym w świetle ikonografii i świadectw materialnych epoki | 421

Karol Polejowski, Pielgrzymka do Santiago de Compostela jako akt polityczny. Przypadek Jana de Brienne (1223/1224) | 451

Tadeusz Grabarczyk, Dzieje budowy katedry w Santiago de Compostela | 463

Ryszard Wenta, Rewitalizacja Pomorskiej Drogi św. Jakuba – przebieg, stan obecny i potrzeby | 473