Nauczanie filozofii w Gdańskim Gimnazjum Akademickim do połowy XVII wieku, Gdańsk 2012

Mariusz Brodnicki

Parametry książki: stron 275, okładka twarda, blok szyty

ISBN: 978-83-93516-8-5

Cena: 42 zł brutto

Spis treści

Wstęp / 7

Rozdział I Filozofia w wybranych ośrodkach szkolnictwa staropolskiego w XVI–XVII wieku

1.1. Kierunki filozofii szkolnej w Europie / 21

1.2. Filozofia szkolna w Prusach Królewskich / 30

1.2.1. Filozofia w szkolnictwie jezuickim / 30

1.2.2. Filozofia w szkolnictwie różnowierczym / 33

1.3. Wpływ edukacji filozoficznej na rozwój szkolnictwa jezuickiego i różnowierczego / 51

Rozdział II Początki nauczania filozofii w Gimnazjum Gdańskim w okresie reform strukturalno-programowych XVI wieku

2.1. Założenia programowe Jana Placotomusa i Andrzeja Aurifabera / 54

2.2. Koncepcje philosophiae Christi / 61

2.3. Poglądy filozoficzne rektora Jana Hoppego / 64

2.4. Poglądy filozoficzne rektora Henryka Mollera / 72

2.5. Poglądy filozoficzne profesora Michała Retella / 79

2.6. Poglądy filozoficzne profesora Achacego Cureusa / 84

2.7. Poglądy filozoficzne Matthiasa Flacciusa / 87

2.8. Poglądy filozoficzne rektora Andrzeja Frnackenbergera / 90

2.9. Reforma programowa rektora Jakuba Fabriciusa i konrektora Piotra Lossiusa / 100

2.10. Ranga filozofii w Gimnazjum Gdańskim w wieku XVI / 107

Rozdział III Rozwój nauczania filozofii w okresie profesury Bartłomieja Keckermanna (1602–1609)

3.1. Edukacja filozoficzna Bartłomieja Keckermanna / 113

3.2. Nauczanie logiki / 125

3.3. Nauczanie historii / 139

3.4. Nauczanie filozofii / 143

3.5. Nurty filozofii praktycznej / 146

3.6. Nauczanie fizyki 156

3.7. Nauczanie matematyki i astronomii / 159

3.8. Nauczanie geografii / 161

3.9. Nauczanie retoryki / 163

3.10. Nauczanie metafizyki / 165

3.11. Wkład Bartłomieja Keckermanna w nauczanie filozofii szkolnej / 165

Rozdział IV Główne kierunki filozoficzne w Gdańskim Gimnazjum Akademickim w okresie wczesnego Baroku

4.1. Poglądy filozoficzne profesora Andrzeja Aidiusa / 170

4.2. Poglądy filozoficzne profesora Jerzego Pauliego / 180

4.3. Poglądy filozoficzne profesora Adriana Pauliego / 182

4.4. Poglądy filozoficzne profesora Henryka Nicolaia / 199

4.5. Poglądy filozoficzne profesora Andrzeja Hojera / 211

4.6. Poglądy filozoficzne profesora Daniela Lagusa / 216

4.7. Poglądy filozoficzne profesora Piotra Lossiusa / 221

4.8. Poglądy filozoficzne rektora Jana Maukischa / 226

4.9. Filozofia w Gdańskim Gimnazjum Akademickim w wieku XVII / 230

Zakończenie / 233

Bibliografia / 243

Spis ilustracji / 267

Indeks nazwisk / 269