Vitae medicorum Gedanensium, oprac. B. Siek, A. Szarszewski, Gdańsk 2015

„Słownik umożliwia, poza zapoznaniem się z biogramami gdańskich lekarzy, także śledzenie niemal przez dwa stulecia szeregu zjawisk zachodzących w rozwoju nauk medycznych na terenie Pomorza Gdańskiego i nie tylko. Zasięg terytorialny związany z działalnością gdańskich lekarzy obejmuje bowiem i inne obszary Rzeczpospolitej, jak również kraje ościenne. Mamy więc w słowniku dane dotyczące edukacji przyszłych lekarzy, dróg ich naukowego rozwoju, informacje bibliograficzne związane zarówno rozprawami doktorskimi, jak i z ewentualną późniejszą działalnością badawczą, wzmianki o pełnionych funkcjach fizyków miejskich oraz lekarzy królewskich czy książęcych. Słownik natomiast z rzadka prezentuje dane związane życiem prywatnym lekarzy. Jest to więc przede wszystkim kompendium mające na celu wyeksponowanie środowiska lekarskiego Gdańska jako środowiska naukowego, z położeniem dużego nacisku na dorobek publikacyjny tutejszych medyków. Umożliwia to także śledzenie ich zainteresowań naukowych, a co za tym idzie, związków z tematyką podejmowaną w innych ośrodkach europejskich. Słownik zawiera też informacje z historii sztuki, choćby poprzez cytowanie tekstów epitafiów, w tym zaginionych”.

Z Wprowadzenia

Parametry książki: stron 284, okładka twarda, blok szyty

ISBN: 978-83-65098-20-7

Książka nie podlega sprzedaży

 

Spis treści

Wprowadzenie | 5

Vitae medicorum Gedanensium  Ludwiga von Hammena i Valentina Schlieffa | 17

 Aneks | 191

Bibliografia  | 255

Indeks nazwisk  | 263