Język i polityka, Gdańsk 2012

Łarysa Masenko

Parametry książki: format B4, 174 strony, okładka miękka ze skrzydełkami, blok klejony

ISBN: 978-83-935131-1-6

Cena: 24,50 zł brutto

Spis treści

Nota tłumacza / 5

Wykaz skrótów / 9

Przedmowa do wydania pierwszego / 11

Przedmowa do wydania drugiego / 13

Słowo wstępne / 17

Czym jest masowa dwujęzyczność? / 23

Stałość językowa / 37

Formy istnienia języka. Surżyk  / 43

Język i świadomość / 55

Rozdwojona dusza: Mikołaj Gogol / 75

Fenomen małorosyjskości: Pawło Skoropadski / 89

Język i kultura / 107

Polityka językowa Rosji / 125

Pojęcie języka państwowego w kontekście europejskich doświadczeń państwowotwórczych / 137

Zamiast wniosków / 153

Bibliografia / 157

Indeks nazwisk / 165