Ukraińska humanistyka i słowiańskie paralele, Gdańsk-Kijów 2014

Książka pt. Ukraińska humanistyka i słowiańskie paralele jest pierwszym tomem międzynarodowej serii wydawniczej „Problemy współczesnej humanistyki”.

Parametry książki: format A5, 292 strony, okładka miękka, blok klejony

ISBN serii: 978-83-64706-10-3

ISBN tomu I: 978-83-64707-11-0

Cena: 25,00 zł brutto

Spis treści

Słowo wstępne | 7

U źródeł języka

Czesław Bartula (Чеслав Бартуля), Ze studiów nad Żywotami Konstantyna i Metodego | 11

Hryhorij Pivtorak (Григорій Півторак), Problemy periodyzacji języka prasłowiańskiego | 19

Współcześnie o języku

Oksana Merkulowa (Оксана Меркулова), Nouns of neuter with the suffix -(ь)no /-(ь)но in Ukrainian language | 29

Svitłana Mudrynycz (Світлана Мудринич), Correlation of parts of speech potential of the state predicates with the type of sentences in modern English | 41

Stefka Georgijeva (Стефка Георгиева), O charakterze neologizmów frazeologicznych w języku bułgarskim | 51

 Świat przekładu

Diana Ivanova (Диана Иванова), Dziedziczność poetyki w tradycji nowobułgarskich tłumaczeń biblijnych (ХІХ–ХХ w.) | 65

Elena Hajder (Елена Хайдер), Idiostyl jako kwestia przekładu literackiego w translatologii ukraińskiej | 75

 Język – komunikacja – kultura

Łarysa Masenko (Лариса Масенко), Język, przemiany społeczno-polityczne i współpraca międzynarodowa | 89

Tetiana Zemlakowa (Тетяна Землякова), Інформаційна культура та нові війни інтелекту: взаємодія через обережність | 103

Artur Bracki (Артур Брацкі), Chiac – angielski i francuski tygiel językowy na tle wybranych przykładów interferencji językowej | 113

 Porównanie i intermedium

Ludmiła Hrycyk (Людмила Грицик), Dyskurs postkolonialny komparatystyki: profil ukraiński | 129

Mykoła Waśkiw (Микола Васьків), Мандрівний нарис як спосіб пізнання іншого й самого себе | 137

Hałyna Łewczenko (Галина Левченко), Концепт божевілля як елемент шекспірівського коду в ліриці Лесі Українки | 159

Iryna Borysiuk (Ірина Борисюк), Музика як культурний текст у романі „Ворошиловград” С. Жадана | 175

Poetyka tekstu

Olha Baszkyrowa (Ольга Башкирова), Верлібр у творчості Ліни Костенко | 189

Oksana Kudriaszowa (Оксана Кудряшова), Структура білого вірша у ранній творчості Максима Рильського | 207

Switłana Olijnyk (Світлана Олійник), Художній світ філософської фантастики Галини Пагутяк | 217

Monika Żmudzka-Brodnicka (Моніка Жмудзка-Бродніцка), Краса спорту, висловлена в поезії „Олімпійські лаври” Казимежа Вєжинського | 227

Teatralia

Jacek Taraszkiewicz (Яцек Тарашкевич), Piarist School Theatre in the Territory of the Polish-Lithuanian Commonwealth till Stanisław Konarski’s Reform of 1740 | 241

Mariusz Brodnicki (Марьюш Бродницкий), Hermeneutic Model of Piarist school theatre in the concept of Stanisław Konarski | 257

Varia

Jarosław Och (Ярослав Ох), Frekwencja wyborcza jako komponent podmiotowości politycznej obywatela | 277