Wisława Szymborska i niewyrażalne, Gdańsk 2014

Monika Żmudzka-Brodnicka

„Na wstępie chcę wyrazić przekonanie, że już sam tytuł recenzowanej monografii zapewni jej popularność wśród czytelników i badaczy literatury. Zarówno nazwisko słynnej polskiej poetki, jak i kategoria, poprzez pryzmat której Autorka książki rozpatruje twórczość Noblistki, wywołują nieukrywaną ciekawość, połączoną z podszytymi sceptycyzmem pytaniami: co nowego i odkrywczego w naszych czasach można napisać o Szymborskiej oraz jak można wyrazić niewyrażalne, skoro jest niewyrażalne z założenia? Jak się okazuje, co zaznacza Autorka, „wśród licznych prac omawiających poezję Wisławy Szymborskiej żadna w sposób bezpośredni nie została poświęcona kategorii niewyrażalnego i próbom jego wyrażenia”. To słuszne spostrzeżenie wywołuje pewne zdumienie, zadziwienie (według Szymborskiej) czytelnika, tym bardziej że większość prac, które cytuje Autorka, w taki czy inny sposób dotykają problemu niewyrażalnego, zbliżając się do niego i niejako wycofując się w obliczu tego, co ciężko jest uchwycić i ująć w słowa. Monika Żmudzka-Brodnicka podejmuje się tego karkołomnego zadania, realizacja którego może umieścić młodego naukowca w jednym szeregu ze znanymi badaczami problemu niewyrażalnego w literaturze oraz wybitnymi znawcami twórczości Szymborskiej, ale może też zdyskredytować i wytrącić poza krąg fachowych poszukiwaczy niewyrażalnego w poezji. Zatem cała praca poświęcona została próbom uchwycenia nieuchwytnego, wyrażenia niewyrażalnego, wypowiedzenia niewypowiedzianego, poznaniu niepoznawalnego w twórczości poetyckiej, a mianowicie wielopłaszczyznowej poezji Wisławy Szymborskiej, co wiąże się z przekroczeniem nieprzekraczalnego i opisem nieopisywalnego. Próba ta jest, moim zdaniem, udana i warta przedstawienia szerokiemu kołu odbiorców” (z recenzji prof. Marii Brackiej).

Parametry książki: 250×150 mm, okładka miękka, ze skrzydełkami, blok klejony, 200 stron

ISBN: 978-83-64706-06-6

Cena: 25,00 zł brutto

Spis treści

Słowo wstępne / 7

Rozdział I Poeta i świat. Doświadczenie rzeczywistości w XX wieku / 21

Kryzys doświadczenia / 23

Istnienie niewyrażalnego. Poezja i tajemnica bytu / 39

Rozdział II Poetyckie próby wyrażenia niewyrażalnego / 67

Mikrokosmos jako miejsce emanacji niewyrażalnego / 69

„Możność utrwalania. Zemsta ręki śmiertelnej”. Wyrażanie niewyrażalnego w poezji Wisławy Szymborskiej / 71

Rozdział III Niewyrażalne w perspektywie odbioru / 145

Zakończenie / 167

Bibliografia / 173

Indeks nazwisk / 199