Muzyka, pedagogika muzyki

okładka IntegracjaGabriela Karin Konkol, Integracja europejska. Proces boloński. Implikacje dla edukacji muzycznej, Gdańsk 2013

.

.

.

.


okładka Zagadnienia edukacji muzycznejZagadnienia edukacji muzycznej, pod red. nauk. Gabrieli Karin Konkol, Gdańsk 2015

.

.

.

.


 .
okładka TożsamośćTożsamość pedagogiki muzyki, red. Andrzej Michalski, Gdańsk 2012

.

.

.

 


okładka TradycjeTradycje myśli pedagogicznej w nauczaniu muzyki, red. Andrzej Michalski, Gdańsk 2013

.

.

.

. 


okładka WokółWokół teoretycznych podstaw kształcenia muzycznego, red. Andrzej Michalski, Gdańsk 2014

.

.

.

..


okładka OntologiaOntologia pedagogiki muzyki. Europejskie systemy pedagogiki muzyki, red. Andrzej Michalski, Gdańsk 2015

 .

.

.

..


okladka-pedagogika-muzykiPedagogika muzyki. Ideały. Wartości. Pragmatyka, red. Andrzej Michalski, Gdańsk 2016

.

.

.

.


Lutosławski okładkaElżbieta Pasierowska-Kołodziej, Witold Lutosławski. Utwory kameralne z fortepianem: zagadnienia analityczno-interpretacyjne, Gdańsk 2013

.

.

..


okładka KierzkowskiMichał Kierzkowski, Rozwój muzyczny dziecka w wieku przedszkolnym. Uwarunkowania, dynamika i rola w kształtowaniu sfery psychoruchowej, Gdańsk 2012

.

.

.


okładka KozorysMichał Kozorys, Danziger Passion Georga Philippa Telemanna. Przykład śpiewów pasyjnych Kościoła protestanckiego w Gdańsku w XVIII wieku, Gdańsk 2012

.

.

. 


.