Elżbieta Pasierowska-Kołodziej, Witold Lutosławski. Utwory kameralne z fortepianem: zagadnienia analityczno-interpretacyjne, Gdańsk 2013

Elżbieta Pasierowska-Kołodziej

Parametry książki: format B5, 188 stron, blok klejony, zadruk czarno-biały, okładka miękka, lakierowana, kolorowa

ISBN: 978–83–937869–1–6

Cena: 32,00 zł brutto

Spis treści

 Wstęp / 9

 Rozdział 1. Bibliografia  / 13

 Rozdział 2. Wariacje na temat Paganiniego (1941) / 31

Rozdział 3. Racitativo e arioso (1951) / 59

Rozdział 4. Miniatura (1953) / 65

Rozdział 5. Preludia taneczne (1954) / 69

Rozdział 6. Zasłyszana melodyjka (1957) / 89

Rozdział 7. Epitafium (1979) / 95

Rozdział 8. Grave (1981) / 103

Rozdział 9. Partita (1984) / 117

Rozdział 10. Subito (1992) / 167

Zakończenie / 175

Bibliografia / 179

Spis przykładów o tabel / 183

Indeks nazwisk / 185