Pedagogika muzyki. Ideały. Wartości. Pragmatyka, Gdańsk 2016

Music Pedagogy. Ideals. Values. Pragmatics

red. nauk. Andrzej Michalski

Pedagogika muzyki. Ideały. Wartości. Pragmatyka jest piątym tomem serii wydawniczej zatytułowanej „Pedagogika muzyki. Cechy. Aksjologia. Systematyka”.

Parametry książki: format B5, 351 stron, okładka twarda, matowa, blok szyty,

ISBN (seria): 978-83-935131-7-8

ISBN (tom V): 978-83-64706-29-5

Cena: 39,00 zł brutto

Spis treści

Andrzej Michalski

Słowo wstępne  / 9

Foreword  / 10

Vorwort  / 11

Część I

IDEAŁY I WARTOŚCI W SZTUCE MUZYCZNEJ

IDEALS AND VALUES IN MUSIC ART

Maria Przychodzińska, Edukacyjne aspekty wielości zjawisk współczesnej kultury muzycznej  / 15

Barbara Smoleńska‑Zielińska, Ucieczka czy trwanie? Wartości muzyki w edukacji  / 58

Mirosław Dymon, Sytuacja estetyczna i twórczość w kontekście kształcenia muzycznego / 99

Grażyna Darłak, Społeczna rola muzyki na przykładzie wybranych projektów artystyczno‑edukacyjnych / 116

Część II

PRAGMATYKA PEDAGOGIKI MUZYKI

PRAGMATICS OF MUSIC PEDAGOGY

Jadwiga Uchyła‑Zroski, Kształcenie głosu dziecka i jego umuzykalnianie w koncepcji Józefa Życzkowskiego / 133

Monika Fedyk‑Klimaszewska, Dbałość o dykcję, artykulację i kulturę żywego słowa w nauczaniu prawidłowej emisji głosu / 145

Elżbieta Szubertowska, Metodologiczne trudności piszących prace promocyjne na kierunkach muzycznych w uczelniach pedagogicznych / 158

Monika Karwaszewska, Metodologia nauczania przedmiotu Analiza dzieł muzycznego w systemie szkolnictwa wyższego / 169

Beata Kamińska, Universitas jako gwarancja wszechstronnego i wielokierunkowego kształcenia przyszłych nauczycieli muzyki w obrębie obszaru sztuki i nauk społecznych / 180

Beata Michalak, Anna Szałek, Preferencje zawodowe i oczekiwania studentów edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej / 195

Elżbieta Frołowicz, Nauczyciel muzyki we współczesnej szkole – szkice z analizy wywiadów / 207

Anna Shvets, Joanna Jemielnik, Strategie wizualizacyjne w e‑learningowym kursie harmonii na uczelni wyższej – efekty i możliwości wykorzystania / 218

Anna Łuczak, O kształtowaniu myślenia matematycznego za pomocą muzyki /  230

Marzena Kamińska, Rytmika jako wszechstronna metoda rozwoju artystycznego człowieka / 243

Anna Galikowska‑Gajewska, Rytmika jako forma edukacji artystycznej i sposoby jej upowszechniania w środowisku Elbląga / 256

Katarzyna Kierzkowska, Michał Kierzkowski, Ruch a wybrane sfery psychologiczne człowieka. Przegląd badań / 270

Katarzyna Kierzkowska, Michał Kierzkowski, Movement and Selected Psychological Spheres of the Human Being. Review of Research / 283

Katarzyna Kierzkowska, Analiza ruchu Labana a próby operacjonalizacji ruchu – przegląd badań / 296

Anna Szarapka, Aspekty pedagogiczne utworów fortepianowych Władysława Walentynowicza / 307

Ewa Parkita, Kształtowanie kreatywności przyszłych pedagogów muzyki –– założenia teoretyczne i przykłady dobrej praktyki / 325

Magdalena Florek, Działalność Studenckiego Koła Naukowego Muzyków Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jako przestrzeń rozwoju i wymiany zainteresowań badawczych studentów / 338

Nota o autorach / 351