Wokół teoretycznych podstaw kształcenia muzycznego, Gdańsk 2014

red. nauk. Andrzej Michalski

Wokół teoretycznych podstaw kształcenia muzycznego jest trzecim tomem serii wydawniczej zatytułowanej „Pedagogika muzyki. Cechy. Aksjologia. Systematyka”.

Parametry książki: format B5, 246 stron, okładka twarda, matowa, blok szyty

ISBN (seria): 978-83-935131-7-8

ISBN (tom III): 978-83-937869-8-5

Cena: 39,00 zł brutto

Spis treści

Słowo wstępne  / 7

Część I

SZKOŁA – PROGRAM – NAUCZYCIEL W EDUKACJI MUZYKI

Anna Janosz, Historia wychowania muzycznego w kontekście pieśni patriotycznych w polskich programach nauczania  / 11

Ewa Kumik, Ewolucja planów nauczania w polskich szkołach muzycznych w świetle wybranych rozporządzeń oświatowych po 1999 roku  / 33

Paweł A. Trzos, Społeczno-kulturowe wymiary wczesnej edukacji muzycznej  / 51

Anna Łuczak, Wspomagająca rola działań muzycznych w kształtowaniu wybranych pojęć matematycznych z zakresu zbiorów i ich klasyfikacji w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej / 67

Dominika Lenska, Jedność muzyki ludowej, śpiewu i solmizacji relatywnej w kontekście współczesnego nauczania muzyki / 91

Ewa Parkita, Formy muzycznych oddziaływań edukacyjnych w społeczeństwie informacyjnym / 101

Katarzyna Kierzkowska, Gimnastyka twórcza Rudolfa Labana a gotowość szkolna dziecka / 111

Część II

ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNE I PROGRAMOWE

Ewa A. Zwolińska, Zastosowanie teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona w kształceniu nauczycieli / 127

Anna Pyda-Grajpel, Hellenistyczne, pedagogiczne i muzyczne źródła metody Dalcroze’a / 143

Małgorzata Kupsik, O istocie Rytmiki  / 157

Elżbieta Frołowicz, W poszukiwaniu nowych sensów wczesnoszkolnej edukacji muzycznej  / 167

Anna Szarapka, Problemy pianistyki polskiej w świetle wykładu Władysława Walentynowicza / 181

Anna Waluga, Wykorzystanie śpiewu w percepcji dzieła muzycznego i jego rola w świadomym odbiorze utworów różnych stylów i epok / 193

Anna Szałek, Bycie sobą – w poszukiwaniu kreatora dźwięków w szkole ogólnokształcącej / 203

Beata Bonna, Muzyka i edukacja muzyczna w opiniach ludzi trzeciego wieku / 211

Beata Michalak, Kompozytorzy XX wieku a edukacja muzyczna. Wybrane przykłady / 227

Joanna Glenc, Rola amatorskiego ruchu śpiewaczego w kształtowaniu życia kulturalnego społeczności lokalnych na podstawie działalności wybranych chórów amatorskich Okręgu Rybnickiego / 237

Informacje o autorach / 245