Moda na sport, Gdańsk 2013

red. Waldemar Moska, Mariusz Brodnicki, Zofia Tylewska-Ostrowska, Gdańsk 2013

Sport towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów; był obecny w starożytnej Grecji i Rzymie, stanowił integralny składnik kultury Średniowiecza, od środowisk arystokratycznych po plebejskie, nie zapominano o nim w czasach nowożytnych, aż po wiek XIX, kiedy wraz z odrodzeniem starożytnej idei olimpijskiej, narodził się sport współczesny. Dzisiaj sport jest nieodłączną częścią kultury masowej i przedmiotem namysłu różnych dyscyplin naukowych. Monografia jest refleksją nad stale rosnącą popularnością sportu i aktywności fizycznej we współczesnym świecie, dążąca do odpowiedzi na pytanie, jakie funkcje pełnił sport w przeszłości oraz jakie pełni dzisiaj.

Parametry książki: format B5, 204 strony, blok klejony, okładka miękka z połyskiem, każdy artykuł został poprzedzony ryciną.

ISBN: 978-83-937869-2-3

Cena: 28,00 zł brutto

Spis treści

Słowo wstępne / 9

Z historii sportu

Maria Otto, Zwycięstwo ponad wszystko, czyli o niedostatkach fair play / 13

Mariusz Brodnicki, Koncepcje kultury fizycznej i sportu na Pomorzu w okresie Średniowiecza / 25

Roman Dzięgielewski, Mikolaj Wimann i jego traktat Colymbetes o nauce pływania z 1538 roku / 43

Jacek Taraszkiewicz, Rekreacja i dbałość o higienę w szkołach pijarskich Rzeczypospolitej Obojga Narodów do 1740 roku / 63

Owidiusz Moska, Moda na sport czynnikiem scalającym społeczeństwo / 77

Monika Żmudzka-Brodnicka, Kaziemierza Wierzyńskiego humanistyczna wizja sportu / 87

Paweł Drobnik, Waldemar Moska, Iwona Bonisławska, Małgorzata Pogorzelska, Agnieszka Cybulska, Andrzej Kochanowicz, Leszek Tomaczkowski, Rozwój sportu paraolimpijskiego na świecie i w Polsce / 99

Wojciech Jans, Tenis w Sopocie w latach 1897-2012 / 115

Wiesław Wika, Pierwsze dekady piłki nożnej na Pomorzu Gdańskim / 131

Wiesław Wika, Na drodze do sanacji polskiej piłki nożnej / 145

Sport w ujęciu społecznym

Tomasz Sahaj,  Moda na aktywność fizyczną, rekreację ruchową i sport w ujęciu społecznym / 157

Anita Jesiołowska-Rygas, Sport w życiu człowieka. Dawniej i dziś / 171

Dominika Wilczyńska, Znaczenie sportu w życiu kobiety. Sport jako płaszczyzna emancypacji kobiet / 187