Polityka zdrowotna w Polsce a europejska przestrzeń ochrony zdrowia, Gdańsk 2016

Szymon Józef Kawałko

Parametry książki: 235×163 mm, okładka miękka, ze skrzydełkami, blok klejony, 411 stron

ISBN: 978-83-64706-07-3

Cena: 48,00 zł brutto

Spis treści

Słowo wstępne / 7

Rozdział I

Istota, funkcje i zadania polityki ochrony zdrowia

1.1. Definiowanie polityki zdrowotnej / 17

1.2. Zakres i klasyfikacje polityki ochrony zdrowia / 30

1.3. Funkcje polityki ochrony zdrowia / 41

1.4. Z dziejów ochrony zdrowia na świecie / 50

1.5. Ewolucja założeń i strategii polityki zdrowotnej w Polsce / 60

Rozdział II

Polityka ochrony zdrowia w Unii Europejskiej

2.1. Usytuowanie ochrony zdrowia w polityce społecznej / 79

2.2. Regulacje normatywnoprawne / 94

2.3. Finansowanie polityki ochrony zdrowia / 103

2.4. Profilaktyka a leczenie / 115

2.5. Założenia strategiczne polityki ochrony zdrowia / 125

Rozdział III

Współczesne kształtowanie polityki ochrony zdrowia w Polsce

3.1. Rozwiązania prawne / 139

3.2. Instytucjonalizacja polityki ochrony zdrowia w Polsce / 150

3.3. Główne podmioty polityki ochrony zdrowia w Polsce / 162

3.4. Opinia społeczna a ochrona zdrowia w Polsce / 174

3.5. Finansowanie ochrony zdrowa w Polsce / 187

Rozdział IV

Strategia i taktyka zmian w polityce ochrony zdrowia w Polsce

4.1. Infrastruktura i zasoby ochrony zdrowia w Polsce / 223

4.2. Sektor publiczny a sektor prywatny / 255

4.3. Recepcja społeczna systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wyniki badań ankietowych / 321

4.4. Bariery rozwoju ochrony zdrowia / 321

4.5. Globalizacja a procesy ochrony zdrowia / 333

 

Zakończenie / 345

Bibliografia / 351

Spis rysunków, wykresów i tabel / 373

Aneksy / 385

Indeks nazwisk / 399

Summary / 407