Psychospołeczne aspekty zdrowia, Gdańsk 2015

pod red. nauk. Anny Nawrockiej, Franciszka Makurata, Radosława Breski

Parametry książki: format A5, 178 strony, blok klejony, zadruk czarno-biały, okładka miękka

ISBN: 978-83-64706-23-3

 

Cena: 16,00 zł brutto

Spis treści

Wstęp | 7

Anna Nawrocka, Psychoedukacyjna forma terapii sprawców przemocy wewnątrzrodzinnej. Problem psychopatologii osobowości w kontekście zagrażającym rodzinie | 9

Paweł Atroszko, Bartosz Atroszko, Uzależnienie od uczenia się – rozpowszechnienie zjawiska oraz potencjalne oddziaływania terapeutyczne i profilaktyczne | 33

Artur Sawicki, Bartosz Atroszko, Paweł Atroszko, Uwarunkowania i potencjalne konsekwencje cynicznej wrogości w perspektywie edukacyjnej | 51

Radosław Breska, Elżbieta Chęcińska, Używanie substancji psychoaktywnych przez osoby uzależnione podejmujące stacjonarne leczenie przeciwalkoholowe | 69

Joanna Bugajska-Węcławska, Propaganda antyalkoholowa w szkołach na przykładzie kół „Młodzieży Błękitnej” w Lublinie | 79

Agnieszka Kruczek, Związki regulacji nastroju z oceną własnego zdrowia w zależności od cech osobowości w grupie młodych dorosłych | 91

Artur Sawicki, Monika Mokosińska, Bartosz Atroszko, Sylwia Malinowska, Cyniczna wrogość wśród studentów – podsumowanie wstępnych badań | 103

Bartosz Atroszko, Sylwia Malinowska, Artur Sawicki, Monika Mokosińska, Zastosowanie skal jednopozycyjnych do pomiaru jakości życia w badaniach edukacyjnych | 117

Jezierska Joanna, Strategie podejmowania decyzji: wpływ siły woli, pozytywnej – negatywnej afektywności oraz kontekstu sytuacyjnego wzbudzającego poczucie zewnętrznej kontroli vs. autonomii | 131

Marta Zawichrowska, Partner idealny czy „fałszerz marzeń” – jak żyć i przeżyć w związku zależnościowym | 145

Oliwia Beck, Ewelina Monastyrska, Kornelia Kęziora-Kornatowska, Choroby otępienne związane ze starością współczesnym wyzwaniem dla zdrowia publicznego | 157

Nota o autorach | 175