W kręgu rozważań o zdrowiu i aktywności fizycznej, Gdańsk 2015

red. Anna Nawrocka, Paweł Drobnik, Mariusz Brodnicki

Parametry książki: format A5, 204 strony, blok klejony, zadruk czarno-biały, okładka miękka

ISBN: 978-83-64706-26-4

 

Cena: 19,00 zł brutto

Spis treści

Słowo wstępne | 9

Andrzej Olubiński, Zdrowa aktywność jako wartość i sens życia (w świetle założeń edukacji humanistycznej i krytycznej) | 11

Aneta Bołdyrew, Joanna Sosnowska, Opieka nad kobietami w czasie ciąży, porodu i połogu w ubogich środowiskach wiejskich i miejskich w Królestwie Polskim w XIX i na początku XX wieku. Od tradycyjnych form pomocy do wsparcia instytucjonalnego | 25

Agnieszka Małek, Anna Majer, Ciało dziecka w świetle poradników dla rodziców z okresu II Rzeczypospolitej | 39

Tomasz Sysik, „O zdrowie ludu pracującego miast i wsi” – problematyka kultury fizycznej i sportu a kondycja zdrowotna społeczeństwa na łamach prasy w Polsce „ludowej” | 49

Christine Maria Przybyła, Problemy zdrowotne oraz promocja zdrowia na obszarach wystęowania ubótwa i wykluczenia społecznego. Na przykłdzie bytomskiej dzielnicy Bobrek | 59

Anna Nitecka-Walerych, Natura i kultura. Współczesne ciał ludzkie w percepcji studentów | 71

Karolina Pszonak, Styl życia fitness jako nowy trend prozdrowotny w Polsce | 91

Katarzyna Ziomek-Michalak, „W zdrowym ciele zdrowy duch” – o aktywności ruchowej w okresie starzenia się | 97

Paweł Drobnik, Katarzyna Dołmant, Gimnastyka ogólnoustrojowa a stan funkcjonalny osób po 70. roku życia na przykładzie podopiecznych Domu Seniora „Rotmanka” | 107

Agnieszka Cybulska, Edyta Piasecka, Autorski program ćwiczeń usprawniających „Geria-Fit” a sprawność fizyczna kobiet w wieku 60–5 lat | 117

Ewa Jurczyk-Romanowska, Dagmara Łupicka-Szcześnik, Edutainment: gry w edukacji osób w wieku późnej dorosłości | 131

Dagmara Łupicka-Szczęśnik, Ewa Jurczyk-Romanowska, Choreoterapia w pracy z osobami w okresie późnej dorosłości | 145

Kamila Osadnik, Joanna Jaworska, Jakość suplementów diety omega-3 w Polsce a właściwa profilaktyka miażdżycy | 161

Katarzyna Szczepaniak, Bursztyn bałtycki w wierzeniach i lecznictwie | 173

Anna Mikulec, Michał Janczak, Możliwość wykorzystania przetworów owsianych do wypieku ciastek kruchych i produkcji nadzień cukierniczych | 187

Damian Byk, Amaranthus – cenne pseudozboże przyjazne człowiekowi | 195