Zajęcia ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej, Gdańsk 2014

Parametry książki: format B5, 254 strony, blok klejony, zadruk czarno-biały, okładka miękka

ISBN: 978-83-64706-08-0

Cena: 24,90 zł brutto

Spis treści

Wprowadzenie | 9

Rozdział 1. Wokół istoty kultury fizycznej | 13

1.1. Kultura, kultura fizyczna. Zagadnienia definicyjne |13

Rozdział 2. Proces wychowania fizycznego | 21

2.1. Wychowanie, wychowanie fizyczne. Zagadnienia definicyjne | 21

2.2. Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej | 28

Rozdział 3. Rozwój psychofizyczny dzieci w wieku 6–10 lat | 35

3.1. Rozwój fizyczny | 37

3.2. Rozwój umysłowy | 48

3.3. Rozwój emocjonalny | 49

3.4. Rozwój społeczny | 52

Rozdział 4. Motoryczność ludzka i jej przejawy | 55

4.1. Przejawy motoryczności | 55

4.2. Diagnoza poziomu sprawności i wydolności fizycznej | 64

Rozdział 5. Znaczenie aktywności fizycznej w rozwoju osobniczym człowieka | 75

5.1. Aktywność ruchowa a rozwój fizyczny człowieka | 76

5.1.1. Wpływ aktywności ruchowej na poszczególne układy organizmu | 79

5.1.2. Znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia | 83

5.2. Aktywność ruchowa a rozwój psychospołeczny | 90

Rozdział 6. Dziecięce formy aktywności ruchowej | 95

6.1. Klasyfikacje gier i zabaw ruchowych | 98

6.2. Systematyka i metodyka nauczania zabaw i gier ruchowych | 105

6.3. Zabawy podwórkowe | 120

6.4. Zalecenia do prowadzenia zajęć ruchowych | 127

6.5. Inne formy dziecięcej aktywności ruchowej | 128

Rozdział 7. Lekcja jako podstawowa forma prowadzenia zajęć wychowania fizycznego | 131

7.1. Budowa lekcji | 133

7.1.1. Zasady budowy lekcji | 135

7.1.2. Tok lekcyjny | 139

7.1.3. Konspekt, scenariusz, osnowa | 143

7.1.4. Przygotowanie nauczyciela | 146

Rozdział 8. Metody i zasady dydaktyczne stosowane w wychowaniu fizycznym| 149

8.1. Metody prowadzenia zajęć wychowania fizycznego | 149

8.1.1. Metoda naśladowcza ścisła | 153

8.1.2. Metoda zadaniowa ścisła | 155

8.1.3. Metoda programowego uczenia się i usprawniania | 155

8.1.4. Metoda zabawowa | 156

8.1.5. Metoda bezpośredniej celowości ruchu | 157

8.1.6. Metoda problemowa | 159

8.1.7. Metoda opowieści ruchowej | 160

8.1.8. Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana | 162

8.1.9. Metoda Carla Orffa | 169

8.1.10. Metoda „edubal” | 172

8.2. Metody nauczania ruchu | 177

8.3. Zasady dydaktyczne | 179

Rozdział 9. Formy organizacyjne i formy prowadzenia zajęć w wychowaniu fizycznym | 183

9.1. Formy organizacyjne | 183

9.2 Formy prowadzenia zajęć | 188

Rozdział 10. „Moja sprawność i zdrowie”. Propozycja programowa dla klas I–III | 195

Rozdział 11. „Mały Mistrz”. Propozycja zajęć ruchowych dla klas I–III | 203

Rozdział 12. Zajęcia ruchowe w trudnych warunkach Zasady bezpieczeństwa | 207

Rozdział 13. Ćwiczenia śródlekcyjne i międzylekcyjne | 215

Bibliografia | 221

Aneks | 233

Spis tabel i rysunków | 247