Seria wydawnicza

Międzynarodowa seria wydawnicza pt. Problemy współczesnej humanistyki

Wraz z początkiem roku akademickiego 2014/2015 w Wydawnictwie Athenae Gedanenses, we współpracy z profesorami z Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, powołano do życia międzynarodową serię wydawniczą pt. Problemy współczesnej humanistyki. Rada naukowa serii, zespół redakcyjny i – przede wszystkim – sami autorzy tekstów naukowych reprezentują możliwie najszerszy wachlarz dyscyplin i kierunków w dziedzinie nauk humanistycznych. W swoim zamyśle seria ma odzwierciedlać dzisiejszą postać humanistyki w życiu akademicko-naukowym Europy z perspektywy prowadzonych badań, dokonywanych analiz, proponowanych nowych ujęć zgłębianych zagadnień, odzwierciedlonych w pracach naukowych.

Dotychczas w serii ukazały się:

Tom I: Ukraińska humanistyka i słowiańskie paralele, red. nauk. Mariya Bracka, Artur Bracki, Monika Żmudzka-Brodnicka, Mariusz Brodnicki, Gdańsk-Kijów 2014.

Tom II: Sport w literaturze i kulturze, red. nauk. Monika Żmudzka-Brodnicka, Mariya Bracka, Gdańsk-Kijów 2015.

 

Rada naukowa serii:

prof. zw. dr hab. Lech Mokrzecki (Polska)

prof. zw. dr hab. Krzysztof Jakubiak (Polska)

prof. nadzw. dr hab. Franciszek Makurat (Polska)

prof. zw. dr hab. Adam Fałowski (Polska)

prof. dr hab. Stefka Georgijewa (Bułgaria)

prof. dr hab. Łarysa Masenko (Ukraina)

prof. dr hab. Ołena Bondarewa (Ukraina)

prof. zw. dr hab. Jarosław Ławski (Polska)

prof. dr hab. Rostysław Radyszewski (Ukraina)

prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska (Polska)

 

Rada redakcyjna serii:

dr hab. Mariya Bracka

dr hab. Artur Bracki

dr Monika Żmudzka-Brodnicka

dr Mariusz Brodnicki

 

Tom I Ukraińska humanistyka i słowiańskie paralele oraz tom II Sport w literaturze i kulturze w pliku pdf znajduje się w poniżej:

Ukraińska humanistyka i słowiańskie paralele, Gdańsk 2014.

Sport w literaturze i kulturze, Gdańsk 2015.

 

Osoby zainteresowane kupnem książki w formie drukowanej zapraszamy do zakładki Książki – Literaturoznawstwo, językoznawstwo