Warsztaty i konferencje

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Kulturowe i zdrowotne aspekty jedzenia

Już w maju 2017 roku zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową Kulturowe i zdrowotne aspekty jedzenia, podczas której chcielibyśmy porozmawiać o tym, co i jak jadali nasi przodkowie oraz o tym, co i jak jadamy dzisiaj? Zachęcamy do interdyscyplinarnej dyskusji o tym, co jest nam najbliższe i najbardziej powszednie, ale bez wątpienia ważne i wymagające namysłu. Jedzenie bowiem nie tylko zaspokaja głód, ale również sprawia przyjemność, a niekiedy staje się nawet pewnym rytuałem.

Więcej informacji: Komunikat I Konferencja Kulturowe i zdrowotne aspekty jedzenia

Program konferencji Kulturowe i zdrowotne aspekty jedzenia

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Historia – Interpretacja – Reprezentacja

Także w maju 2017 roku zapraszamy Państwa na kolejną już, trzecią konferencję naukową Historia – Interpretacja – Reprezentacja. Celem konferencji jest interdyscyplinarna dyskusja wzbogacająca warsztat naukowy i dydaktyczny przedstawicieli nauko historycznych, dotycząca rozbieżności między opisem, narracją a reprezentacją. Według wielu historyków kładących nacisk na narracyjny wymiar dyskursu historiograficznego, żadna narracja nie jest sprawozdaniem z tego, co się wydarzyło, lecz każdorazowo nadaje sens faktom, odpowiednio je interpretując.

Więcej informacji: Komunikat I Konferencja Historia Interpretacja Reprezentacja

Program konferencji Historia Interpretacja Reprezentacja 9-10.05.2017