Wydarzenia

 

24-25 września 2012 r.

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-METODYCZNA HISTORIA – INTERPRETACJA – REPREZENTACJA

W dniach 24-25 września 2012 roku w Muzeum Archeologicznym Grodzisko w Sopocie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna Historia – Interpretacja – Reprezentacja. Obok prelegentów z Polski gościliśmy także wykładowców i pracowników naukowych  z Ukrainy. Niezapomnianą atrakcją konferencji były warsztaty kuchni słowiańskiej oraz wycieczka śladami gdańskich uczonych połączona ze zwiedzaniem Domu Uphagena.


9-30 lipca 2012 r.

WYKŁADY OTWARTE PT. MODA NA SPORT W POLSKIEJ AKADEMII NAUK BIBLIOTECE GDAŃSKIEJ

W dniach od 9 do 30 lipca 2012 roku w Polskiej Akademii Nauk Bibliotece Gdańskiej odbył się cykl wykładów otwartych towarzyszących wystawie Moda na sport zorganizowanej przez PAN BG. Wykłady wygłosili pracownicy naukowi Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku oraz Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej.

mgr Żaneta Szczepańska-Klunder, AWFiS (9.07.), Czy to jeszcze pasja, czy już tylko „popkultura”. O wymiarach współczesnego sportu

dr Monika Żmudzka-Brodnicka, AWFiS (16.07.), Dlaczego pragniemy bić rekordy?

dr Maria Otto, PAN BG (23.07.), Sport w literaturze europejskiej między XV a XVIII w.

mgr Anna Majer, AWFiS (30.07.), Zdrowy duch w zdrowym ciele. Wychowanie fizyczne w ujęciu Johna Locke’a i Herberta Spencera

Nakładem Wydawnictwa Athenae Gedaneses ukazała się książka pt. Moda na sport  będąca poszerzonym i uzupełnionym zbiorem wygłoszonych wykładów. Zapraszamy do zakładki: Książki, a nastęnie Sport, aktywność fizyczna


1 października 2014 r.

MIĘDZYNARODOWA SERIA WYDAWNICZA PT. PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ HUMANISTYKI

Wraz z początkiem roku akademickiego 2014/2015 w Wydawnictwie Athenae Gedanenses we współpracy z profesorami z Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki powołano do życia międzynarodową serię wydawniczą pt. Problemy współczesnej humanistyki.

W 2014 roku ukazał się pierwszy tom serii, tom drugi jest w przygotowaniu. Zapraszamy!

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Seria wydawnicza.


16 września 2015 r.

II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa HISTORIA – INTERPRETACJA – REPREZENTACJA

Konferencja, która odbyła się 16 września w Sopocie, była drugą już konferencją dotyczącą historii i problemów związanych z jej interpretacją. Uczestnicy z Polski i Ukrainy debatowali o ciągle bardzo aktualnym zagadnieniu interpretacji historii, nie zapominając o roli muzeów i edukacji muzealnej, a ponadto prezentowali różne interpretacje wybranych wydarzeń historycznych oraz dzieł literackich. Program konferencji: Konferencja Historia. Interpretacja. Reprezentacja


 18 września 2015 r.

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja CZŁOWIEK – KULTURA – ZDROWIE. PROFILAKTYKA ZDROWIA I ZACHOWANIA PROZDROWOTNE – KONIECZNOŚĆ CZY WYBÓR?

Dwa dni później w Sopocie odbyła się kolejna konferencja naukowa, tym razem dotycząca problematyki zdrowia. Program konferencji: Konferencja Człowiek. Kultura. Zdrowie


 27 listopada 2015 r.

Promocja książki Między Gdańskiem a Santiago. 600-lecie kościoła św. Jakuba fundacji szyprów w Gdańsku

W Polskiej Akademii Nauk Bibliotece Gdańskiej odbyła się promocja książki Między Gdańskiem a Santiago. 600-lecie kościoła św. Jakuba fundacji szyprów w Gdańsku. W spotkaniu udział wzięli redaktor książki prof. Adam Szarszewski, który omówił ideę publikacji, a także liczni autorzy i miłośnicy Gdańska. W przemówieniach zwrócono uwagę na konieczność dalszych badań nad wielowiekową oraz niezwykle ciekawą i pełną tajemnic historią kościoła św. Jakuba, znajdującego się dziś pod opieką oo. Kapucynów.


 15 marca 2016 r.

Promocja książki Romana Dzięgielewskiego Przygotowanie młodzieży do podróży akademickiej w XVI-XVIII wieku. Na przykładzie traktatów apodemicznych, w szczególności Brewiarum apodemicum gdańszczanina Samuela Zwickera

W budynku Ratuszu Starego Miasta przy ul. Korzennej we współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury odbyła się promocja książki Romana Dzięgielewskiego Przygotowanie młodzieży do podróży akademickiej w XVI-XVIII wieku. Na przykładzie traktatów apodemicznych, w szczególności Brewiarum apodemicum gdańszczanina Samuela Zwickera. Głównym punktem spotkania był wykład na temat historii i roli traktatów apodemicznych w kulturze europejskiej na przestrzeni XVI-XVIII wieku, który wygłosił prof. Edmund Kotarski, a następnie prezentacja wybranych zagadnień książki dokonana przez jej autora.


17-18 maja 2016 roku

Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSPÓŁCZESNE WYZWANIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne wyzwania edukacji ekologicznej to nowy projekt Wydawnictwa Athenae Gedanenses będący odpowiedzią na niezwykle istotny problem edukacji ekologicznej dzieci i dorosłych. Spoglądając z perspektywy historycznej, przyrodoznawstwo gdańskie często nie ustępowało w swoich osiągnięciach innym europejskim ośrodkom naukowym. Pragniemy nie tylko o tym przypominać, ale także rozmawiać o człowieku współczesnym, integralnie powiązanym z otaczającym go światem przyrody, który coraz częściej wzywa do refleksji i wzięcia odpowiedzialności. Program konferencji: Konferencja Współczesne wyzwania edukacji ekologicznej


19-20 maja 2016 roku

III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa HISTORIA – INTERPRETACJA – REPREZENTACJA

Zgodnie z tradycją, w Sopocie, już po raz trzeci odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Historia – Interpretacja – Reprezentacja. Uczestniczyli w niej, jak co roku, nie tylko prelegenci z Polski, ale także z Ukrainy, a dokładnie z uniwersytetów w Kijowie i Charkowie. Nie zabrakło inspirujących przemyśleń dotyczących problemu interpretacji podejmowanych z perspektywy filozoficznej i filologicznej, jak również ciekawych interpretacji rozmaitych wątków historycznych. Program konferencji: Konferencja Historia. Interpretacja. Reprezentacja